Du kanske är nyfiken på framtiden om du nyligen investerat i Google-aktier. Det har pratats mycket på sistone om Googles planer på att dela upp sina aktier på två sätt. Det här är de fakta du behöver veta om splittringen. Denna uppdelning kommer inte bara att ge dig mer Google-aktievärde utan det har också uppenbara fördelar. Du måste dock vara medveten om potentiella nackdelar. Det är alltid en bra idé att ligga före dina konkurrenter.

Googles aktiesplit, som tidigare nämnts, kan göra aktier i företaget mer tillgängliga för ett bredare spektrum av investerare. Aktiekursen för företaget låg på 2000 dollar före tillkännagivandet. Det kommer att sjunka till $100 efter splittringen. Även om Googles aktiesplit kan göra det lättare att investera i Google-aktier för mindre investerare, kan det också minska handelsaktiviteten. Små investerare kommer att kunna köpa aktier om det faller i pris. Det är en bättre investering för företagets långsiktiga resultat.

Om du vill köpa på en korrigering kommer det att vara lönsamt att köpa Google-aktier före uppdelningen. Tänk på företagets nuvarande ekonomi och framtidsutsikter när du bestämmer vilka aktier du ska köpa. Även om aktiens värde kan sjunka efter uppdelningen betyder det inte nödvändigtvis att det är en dålig investering. Många investerare hade köpt aktien före uppdelningen. Det är dock alltid en bra idé att undersöka saken själv.

Alphabet kommer att bli en mer attraktiv investering efter aktiespliten. Analytiker tror att det är en bra tid för investerare att köpa Google, trots nedgången i aktiekursen. Alphabets höga Economic Moat Rating, som är företagets konkurrensfördel, har gjort det till en ännu mer attraktiv investering. Företagets aktieåterköpsplan innebär att aktierna fortfarande är överkomliga för genomsnittliga investerare, vilket gör det till en utmärkt tid att investera i Alphabet.

Även om Alphabet är ett utmärkt företag har spekulationerna virvlat om en eventuell Google-aktiesplit. Googles aktier är inte tillgängliga för deltidshandlare eller privatinvesterare med mindre kapital på grund av det aktuella aktiekursen. Larry Page, Googles VD, gjorde det klart att tillgänglighet inte är ett problem. Företaget värdesätter investerare som har långsiktiga mål. Marknaden kommer att öka kraftigt om företaget bestämmer sig för att dela upp sina aktier.

Sergey Brin, Alphabets VD och Larry Page, medgrundare, har den största andelen Google-aktier. En liten andel innehas av andra Alphabet-chefer och styrelseledamöter. Alphabets grundare har fortfarande kontroll över företaget. Detta säkerställer investerarnas förtroende. Aktien kan också så småningom gå med i Dow. Det är möjligt att aktien så småningom kommer att gå med i Dow.

Google Stock Split: Vad du behöver veta
Tagged on: